Δημοσιεύθηκε η απόφαση από το Υπ. Ανάπτυξης με αριθμ.πρωτ. 102102/28.9.2018 για την ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. Σύμφωνα με την απόφαση: Με τις διατάξεις του ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α’ 07-07-2016) τροποποιήθηκαν το πρώτο εδάφιο του άρθρου 251 του Κ.Ν.2190/1920 (Α.Ε.), το άρθρο 102 του ν.3190/1955 (παρ.3)......

Το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά στην τροποποίηση αρκετών διατάξεων του νόμου 3213/2003 (πόθεν έσχες), προβλέπει ειδικές προθεσμίες, τόσο για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες των ετών 2015 έως και 2017, όσο και για την υποβολή των καταστάσεων υπόχρεων για το έτος 2018 (χρήση 2017)......