Ψηφιακό Βήμα - ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Που θα καλύψουν κάθε ανάγκη σας…

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έχοντας πολυετή εμπειρία σε όλο το φάσμα της λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, για εμάς κάθε επιχείρηση είναι μοναδική και επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στις ιδιαίτερες ανάγκες της ώστε να βοηθήσουμε τον επιχειρηματία στην σωστή λήψη αποφάσεων που θα οδηγήσει όχι μόνο στην βιωσιμότητα αλλά και στην ανάπτυξη της επιχείρησής του.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η φοροτεχνική υποστήριξη που λαμβάνει ο κάθε πελάτης μας είναι μια απολύτως εξατομικευμένη διαδικασία. Αφού κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση μαζί σας, κατά τη διάρκεια της οποίας αντιλαμβανόμαστε τις ιδιαιτερότητες της περίπτωσής σας και τις ανάγκες σας, καταστρώνουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, το οποίο θα σας επιτρέπει να προλαμβάνετε τυχόν δυσάρεστες συνέπειες και να τακτοποιείτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο Κράτος έγκαιρα και χωρίς προβληματισμούς.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ

Οι υπηρεσίες μας αφορούν την φορολογική και συμβουλευτική υποστήριξη των υποχρεώσεων των ιδιωτών . Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών αυτών δίνει την δυνατότητα στους πελάτες μας για παρακολούθηση υποθέσεων που απαιτούν εξειδίκευση και ευήθεια γνώσεων.

Συμβουλευτική επιχειρήσεων και διαχείριση μισθοδοσίας

Έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, προσφέρουμε μια σειρά υπηρεσιών που στοχεύουν τόσο στην πλήρη παροχή συμβουλών σε θέματα που αφορούν υποχρεώσεις των εργοδοτών (ασφάλιση, αποδοχές εργασίας, άδειες, αποζημιώσεις, λοιπές παροχές κ. α) όσο και στην ταχύτατη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων αυτών με την αποστολή των σχετικών εγγράφων στο ΙΚΑ, Επιθεώρηση Εργασίας, ΟΑΕΔ κ.α για την αποφυγή πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Είπαν για εμάς….

Η γνώμη των πελατών μας είναι αυτή που μετρά!

Λαμβάνουμε πάντα πολύ σοβαρά τη γνώμη των πελατών μας, στοχεύοντας στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών μας

Πατήστε για την δική σας κριτική!!!

Τα νέα μας

Πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη φορολογία